ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató letöltéséhez kattintson ide.

Kedves Látogatónk/Vásárlónk!

Tiszteletben tartjuk az Ön személyes adatainak védelméhez fűződő alapvető jogait, ezért – az EU Általános Adatvédelmi rendeletének (GDPR)[1] megfelelően – tájékoztatjuk a weboldalunkon kezelt személyes adatok jogalapjáról, céljáról, tárolási idejéről, módjáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseinkről, továbbá az adatok felhasználása felett történő rendelkezési lehetőségeiről.

Kérjük, hogy amennyiben igénybe veszi Webáruházunk szolgáltatásait, tanulmányozza át az Általános Szerződési Feltételeinket is, melynek elfogadása nélkülözhetetlen a szolgáltatások igénybe vételéhez.

Adatkezelő és a Webáruház üzemeltetője:

TÓTH-DULI EMESE e.v.

Székhely: 4405 Nyíregyháza, Kilátó utca 17/B. 

Adószám: 55350233-1-35

Nyilvántartás száma: 54011021, BM Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Államtitkár, Okmányfelügyeleti Főosztály

Bankszámlaszám: 11773449-02674304

Telefon: 06 20 418 3147

E-mail: info@smilecipo.com

Az adatkezelési tájékoztató a Webáruházra, az ezen keresztül értékesített termékekre és szolgáltatásokra érvényes. Felhasználó jelen szabályzat keretében: az a természetes személy, aki Webáruházunkat felkeresi, függetlenül attól, hogy igénybe veszi-e szolgáltatásunkat.

A fent meghatározott internet címen elérhető Webáruházat üzemeltető Adatkezelő szolgáltatása Magyarországra irányul és azt Magyarországról nyújtja. A Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során is a magyar jog az irányadó.

A böngészés során megadott adatokat a Webáruház admin felületén kezeljük, melyhez a tárhelyet és az adatai biztonsági védelmét honlapunk tárhelyszolgáltatója- C-Host Kft. (1115 Budapest, Halmi utca 29. , info@nethely.hu)- és adatfeldolgozója  -Tóth-Duli Emese e.v.(4405 Nyíregyháza Kilátó u. 17/b. , info@smilecipo.com ) biztosítja.

Az Adatkezelési tájékoztató letölthető a Webáruház Adatkezelési tájékoztató menüjéből.

SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

  1. Webáruházban történő vásárlás és kiszállítás

A Webáruházban történő vásárlás lebonyolítása céljából, az e célra rendszeresített űrlapon a webáruház vásárlói által önként megadott alábbi adatokat kezeljük: név, telefonszám, e-mail, ország, város, irányítószám, utca, házszám, rendelés tartalma, fizetendő ár, megjegyzés, szállítási cím, választott szállítási és fizetési mód, érvényesített kupon kedvezmény.

A megrendeléskor az űrlapon megadott szállítási adatokat (név, szállítási cím, e-mail cím és telefonszám) a kiszállítás megszervezése érdekében – a választott szállítási formától függően – Fuvar.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7626 Pécs, Farkas István utca 3/1., 1. em. 3., cégjegyzékszám: 02-09-083090, adószám: 25977732-2-02) Levelezési cím: 7626 Pécs, Farkas István utca 3/1., 1. em. 3. Telefonszám: +36-30/589-0000 E-mail cím: info@fuvar.hu vagy a Magyar Posta Zrt. (Székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Postacíme: Budapest 1540, Cégjegyzékszám: 01-10-042463, Személyes ügyfélfogadás 1101 Budapest, Üllői út 114-116., Telefonszám 06-1-767-8282, E-mail ugyfelszolgalat@posta.hu), vagy a FoxPost Zrt. (Cégjegyzékszám: 10–10-020309 – Egri Törvényszék Cégbírósága Adószám: 25034644-2-10, Székhely: Magyarország, 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9., Telephely: Magyarország, 1097 Budapest, Táblás utca 36-38., Telefon: +36 1 999 0369, E-mail: info@foxpost.hu) részére továbbítjuk. Az adattovábbítás célja az Ön által vásárolt termékek kézbesítése és utánvéttel történő fizetés esetén a számla összegének kifizetése.

Bankkártyás fizetési mód választása esetén a tranzakció adatait az online bankkárytás fizetéshez átadjuk a BARION Payment Zrt. részére (tranzakció értéke, neve, megrendelés száma).

Adatkezelésünk jogalapja az a szerződéses jogviszony, amely közöttünk az Ön megrendelésével létrejön (távollévők között létrejött szerződés, ezért adatai kezeléséhez további jóváhagyása nem szükséges). Fenti adatok szükségesek tehát az Ön megrendelésének teljesítéséhez, amennyiben az adatszolgáltatás hiányos, vagy elmarad, a szerződés nem jön létre.

Szerződésünk keretében kezelt adatait a szerződés létrejöttétől számított 5 évig kezeljük Webáruházunk admin felületén, a tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen.

  1. Elállás, szerződés felmondása

A Webáruház vásárlóját megillető elállási jog gyakorlása céljából megadott személyes adatait (név, cím, szerződéskötés időpontja, átvétel időpontja, aláírás), az Ön által kitöltött elállási nyilatkozat beérkezését követően a pénzvisszafizetési kötelezettség teljesítését követő 3 évig őrizzük. Az adatkezelés jogalapja az a szerződéses jogviszony (távollévők között létrejött szerződés), amely közöttünk az Ön megrendelésével létrejött. Adatainak továbbítására követeléskezelés foganatosítása esetén kerülhet sor, ez esetben az adatok továbbításáról írásban tájékoztatjuk. Az adatok megőrzési idejére a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi szabályok szerinti megőrzési idő az irányadó.

  1. Garanciális igényekkel kapcsolatos ügyintézés

A fogyasztóvédelmi szabályoknak megfelelő kellékszavatosság/termékszavatosság/jótállás igénybe vétele esetén kezeljük a nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét. Az adatkezelés jogalapja a vásárlással létrejött szerződésben foglalt jogi kötelezettségünk teljesítése. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény hatályos rendelkezései alapján ezen adatokat kötelesek vagyunk 5 évig megőrizni.

  1. Panaszkezelés

Amennyiben panasza van, ennek kivizsgálásához meg kell adnia a nevét, címét, e-mail címét, a panasz tárgyát. Az adatok forrása az Ön által benyújtott panasz. A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően, a beérkezett panaszokat, panaszkezelési célból 5 évig tároljuk elektronikusan vagy papír alapon. Az adatkezelés jogalapja fogyasztóvédelmi jogszabályokban előírt kötelezettségünk.

  1. Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése

Webáruházunkban történő vásárlásáról minden esetben számlát állítunk ki, melynek adatait (név, cím) jogszabályi előírásnak megfelelően 8 évig őrizzük (az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján). A személyes adatokat a vállalkozás adózási és könyvviteli feladatait ellátó könyvelő részére kerülnek átadásra, adatfeldolgozás céljából.

Számlaadatait jogi kötelezettség teljesítése érdekében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére továbbítjuk.

ADATBIZTONSÁG

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról.

Az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetére megfelelő incidenskezelési tervvel rendelkezünk.

Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Érintettek köre: Hírlevélre felíratkozók személyek

Személyes adatok: e-mail cím

Adatkezelés célja: Gazdasági reklámot is tartalmazó, marketing célú tájékoztató küldése az érdeklődők részére az adatkezelő termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatban, illetve direktmarketing tartalmú megkeresések.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig (hírlevél leiratkozás).

MailPoet hírlevél és emailek

Ha feliratkoztál hírlevelünkre, vagy ha tagja vagy a weboldalunknak (bejelentkezhetsz), vagy ha vásároltál honlapunkon, jó eséllyel kapsz e-mailt tőlünk.

Csak olyan e-maileket küldünk, amelyekre feliratkoztál, vagy amelyek az általad nyújtott szolgáltatásokra vonatkoznak.

E-mailek küldéséhez az általad megadott nevet és e-mail címet használjuk. Honlapunk a bejelentkezéskor használt IP-címet is regisztrálja azért, hogy megakadályozza a visszaélést.

Ez a weboldal küldhet e-maileket a MailPoet küldő szolgáltatáson keresztül. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi számunkra, hogy kövessük e-mailjeink megnyitását és a kattintásokat. Ezt az információt a hírlevelünk tartalmának javítására használjuk.

A webhelyen kívül az e-mail cím kivételével más azonosítható információ rögzítésére nem kerül sor.

A MailPoet két sütit hoz létre és tárol, ha a WooCommerce és MailPoet együtt van használatban. Ezek a sütik a következők:

Sütinév: mailpoet_revenue_tracking
Süti lejárat: 14 nap.
Sütileírás: Ennek a sütinek a célja annak nyomon kövesse, hogy melyik, a webhelyről küldött hírlevél szerzett átkattintást és egy későbbi vásárlást a WooCommerce üzletben.

Sütinév: mailpoet_abandoned_cart_tracking
Süti lejárat: 3 650 nap.
Sütileírás: Ennek a sütinek az a célja, hogy nyomon kövesse a felhasználót, aki felhagyta a kosarát a WooCommerce üzletben és a MailPoet bővítménnyel Felhagyott kosár hírlevelet lehessen küldeni.

Megjegyzés: a felhasználó legyen regisztrált és megerősített előfizető.

 

EGYÉB MÓDON KEZELT ADATOK (Cookie-k) = SÜTIK

Valamennyi webhelyhez hasonlóan – a mi Webáruházunk is Cookie-k (Sütik), kisméretű fájlok, elhelyezésével biztosít bizonyos funkciókat és szolgáltatásokat a webhely megfelelő működése, valamint a felhasználói élmény növelése érdekében. Ennek köszönhető pl. hogy a Webáruház „emlékszik” az Ön által a böngészés során korábban kiválasztott és kosárba tett termékekre.

Vállalkozásunk a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, ideértve mindazon sütik által tárolt információkat, amelyek a honlap rendeltetésének megfelelő működéséhez szükséges.

Adatkezelő az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben oly módon üzemelteti a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A Webáruház böngészési adatai tehát sütik formájában kerülnek elhelyezésre az Ön internetképes eszközén (számítógép, tablet, laptop, telefon).

A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” adatainak megőrzése, a látogatók böngészési tevékenységének nyomon követése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet a honlap első böngészése során megjelenő cookie sávban tud megadni a felhasználó. 

Adatkezelés időtartama: programfolyamat sütik: böngészés végéig, kosár tartalmának megőrzésére szolgáló süti: 1 év, Consent süti, mely a felhasználó jóváhagyását naplózza: 1 hónap, a választott nyelvet tároló süti: két hónap.

A Google Analytics rendszer a Webáruház látogatottsági adatait méri, azonban mint harmadik fél által elhelyezett adatok vonatkozásában sem történik személyes adatkezelés. Az adatok elemzése során a látogató személye ismeretlen marad. A sütik tárolási ideje ez esetben az oldal böngészéséig tart. A Felhasználó IP címét más google alkalmazással, más adatokkal a Google nem köti összi. Az adatokat a Google USA-ban található szerverén tárolja. Ennek a cookie-nak a használatával a Google jelentést készít a weboldal üzemeltetőjének a felhasználó böngészésével, aktivitásával kapcsolatosan. Erről bővebben itt olvashat: https://www.google.com/policies/technologies/types/.

Amennyiben a böngészőjében kikapcsolja a cookie-k tárolását, előfordulhat, hogy a honlapnak nem minden funkciója lesz megfelelően használható.

HA NEM TÁMOGATJA A SÜTIK MŰKÖDÉSÉT

A sütikre vonatkozó beállításait bármikor módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót.

Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót.

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

A felhasználó/látogató tudomásul veszi, hogy a sütik visszautasításával a webáruház egyes funkciói csak részben vagy egyáltalán nem érhetőek el.

 

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az Európai Unió Általános adatvédelmi rendeletének előírásaival összhangban Ön jogosult arra, hogy ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről, melyet az Adatkezelési tájékoztató megismerhetőségével biztosítunk.

Az alábbi személyes adatvédelemhez fűződő jogairól szóló tájékoztatás kérése, vagy jogainak gyakorlása érdekében a fenti ügyfélszolgálati elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot.

Jogosult az Önről kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok forrásáról, az adatfeldolgozókról, az adatait érintő adatvédelmi incidensekről tájékoztatást kérni. A tájékoztatás kérése ingyenes.

Kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, önkéntes hozzájárulás esetén az adatok törlését, vagy kezelésének korlátozását, valamint joga van az adathordozhatóságot kérelmezni.

Joga van panasz esetén felügyeleti hatósághoz fordulni.

Az Ön által megadott személyes adatok valódiságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk, azonban, ha értesít bennünket személyes adatai megváltozásáról, mint pontosan és naprakészen vezetjük azokat. 

Az adatok megadása előtt, közben és utólagosan is Önnek bármikor lehetősége van jelen adatkezelési tájékoztatót megismerni, mely a Webáruházban külön linken kerül megjelenítésre.

Az Önről tárolt adatokat – a fenti adatkezelési céloknál ismertetett adatfeldolgozókon kívül – más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, továbbá harmadik személy számára semmilyen körülmények között nem adjuk ki, nem adjuk el, és nem bocsátjuk rendelkezésre. Ettől való eltérésre törvényben előírt esetekben kerülhet sor.

Amennyiben Ön a személyes adatai törlését kéri, vagy tiltakozását fejezi ki, kérelmét kivizsgáljuk, és ha egyéb – jogszabályban meghatározott – okból nem vagyunk kötelesek az adatait zárolni, vagy tárolni, kérelmét 15 munkanapon belül feltétel nélkül, ingyenesen teljesítjük, melynek megtörténtéről Önt írásban tájékoztatjuk.

PANASZKEZELÉS

Amennyiben a személyes adatait érintő észrevétele, javaslata van, további tájékoztatást igényel, vagy probléma merül fel, a Webáruházban feltüntetett kapcsolati címeken fordulhat hozzánk. A személyes adatokat érintő nyilatkozatot kérjük írásban postacímünkre, vagy e-mail megküldeni. Levelére a kézhezvételtől számított 30 napon belül válaszolunk.

Joga van panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz, illetőleg bírósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely:http://www.naih.hu/

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. Változás esetén értesítjük a Látogatóinkat, ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelésünk jogszerűségét.

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZÓK

  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
  • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),
  • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DMtv.),
  • és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)

A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLATOS ALAPFOGALMAK

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, címe, telefonszáma, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Esetünkben adatkezelőnek a Szolgáltató minősül.

Adatkezelés: az érintett által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok összessége; az adatkezelésnek az az állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezzel a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a legkisebb mértékűre csökkentik.

Az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy a törvényben elrendelt kötelező adatkezelés (pl. szerződés teljesítése, jogi kötelezettség stb.).


[1] AZ Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről – a tájékoztatási kötelezettségről szóló rendelkezéseket ld. 13-14. cikk.

Shopping Cart Items

Empty cart

No products in the cart.

Return to Shop
Search for: